Ấu trùng Cóc to bằng hai ngón tay

117321173-1426577542_660x0

 

China News cho biết, tại Trung Quốc họ đã phát hiện ra một con ấu trùng nòng nọc dài tới 14 cm

117321171-1426577545_660x0

 

Ấu trùng nòng nọc này thuộc loài cóc bùn, chỉ có ở Trung Quốc, nó thường sống ở suối.

117321172-1426577548_660x0

 

Khi ở dạng này, ấu trùng  của Oreolalaz rhodostigmatus còn được gọi là cá trong suốt.

ori-5506f481d7cb8-1426577553_660x0

 

Để hoàn thành quá trình sinh trưởng trở thành cóc, nó cần thời gian từ 1 – 2 năm

2cf5e0fe9925bc31ccd832c65adf8db1ca1370e2-1426577558_660x0

 

Trong ảnh là một con cóc bùn trưởng thành.