Cây trên đường Nguyễn Chí Thanh có phải vàng tâm

Thành phố Hà Nội sẽ mời các nhà khoa học đến thẩm định các cây mới trồng trên đường Nguyễn Chính Thanh, được biết loại cây này đang nằm trong sách đỏ.
Hoa cây vàng tâm là lưỡng tính, mọc ở đầu cành. Cây có thể cao trung bình 25 – 30m, đường kính thân cây từ 70 – 80 cm.
Sở xây dựng có trách nhiệm, đảm bảo cây theo đúng quy định – ” Trên thực tế, cây đã phủ xanh tươi một vài nơi ở Hà Nội “.
hình ảnh cây vàng tâm

hình ảnh cây vàng tâm

Vào ngày 10/3, Sở xây dựng đã đề nghị thay toàn bộ cây trên đường Nguyễn Chính Thanh bằng cây vàng tâm và đã được chấp thuận. Nhưng nhiều ý kiến trái chiều cho rằng đây không phải là cây vàng tâm. Vì vậy lãnh đạo Hà Nội quyết định sẽ mời các chuyên gia về thẩm định.

Việc thay thế, cải tạo hơn 6000 cây xanh tại Hà Nội được căn  cứ vào quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. ” Các quy hoạch này được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và các tác động môi trường “, đại diện của thành phố trả lời.