Những doanh nghiệp có giá cước cao sẽ không được hoạt động trong bến xe

Sở GTVT Hà Nội gửi thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách phải điều chỉnh giá của mình.

Hiện nay giá nhiên liệu đã giảm, điều đó dẫn tới việc các đơn vị vận tải phải giảm giá cước để phù hợp với giá nhiên liệu. Thời gian hoàn thành là trước tháng 3/2015.

giam-cuoc-8a2a1

Sau thời hạn, nếu các đơn vị không giảm giá cước, Sở GTVT sẽ cùng với lực lượng chức năng xử lí theo quy định, yêu cầu các bến xe không cho các xe này lưu thông.

Các đơn vị vận tải phải niêm yết số điện thoại của lãnh đạo tại các bến xe để hành khách có thể phản ánh trực tiếp các vi phạm của các lái xe.

Ngoài ra, các đơn vị không giảm giá cước sẽ được thông báo trên loa, bảng điện tử để hành khách biết và sẽ không sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp này.